Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Fondförvaltning

Goodman Group är en internationellt verksam integrerad fastighetskoncern och specialiserad fastighetsfondförvaltare som förvaltar tillgångar till ett värde av 17,8 miljarder euro. Koncernens noterade och icke börsnoterade fastighetsfonder i Europa och Asien och Stillahavsområdet handhas av mer än 1,000 anställda med stor expertis inom fondförvaltning, markexploatering och fastighetstjänster. Goodmans beprövade kundservicekoncept bygger på en integrering av ägande, exploatering och förvaltning. Tack vare våra omfattande möjligheter till exploatering och investering, vår expertis inom kapitalförvaltning och vår exceptionella kundservice skapas stora tillväxtmöjligheter för fonderna.

Fonderna är främst anpassade för institutionella investerare som vill satsa på högkvalitativa fastigheter som är goda investeringsobjekt och som förvaltas av en erfaren internationell fondförvaltare. Goodman Groups stabila ekonomi, högkvalificerade personal och globala räckvidd innebär inkomster och kapitaltillväxt för våra investerare. Goodman Group har själv investerat i många av sina fonder, vilket innebär att koncernens och dess investerares intressen ofta sammanfaller. Vi lägger dock tonvikten på investerarnas intressen och arbetar öppet och transparent, enligt sunda riktlinjer för bolagsstyrning.

GELF

Goodman European Partnership (GEP)

Goodman European Partnership (GEP) ger institutionella investerare tillgång till en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med över 100 ledande, europeiska logistiktillgångar över 10 länder.

Läs mer +