Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Goodman European Partnership (GEP)

Goodman European Partnership (GEP) ger institutionella investerare tillgång till en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med 110 ledande, europeiska logistiktillgångar till ett värde av 2,7 miljarder euro (då samtliga tillgångar som håller på att utvecklas har färdigställts) med en stark vinstprofil.

Goodmans egna specialistteam arbetar tillsammans varje dag för att uppnå bästa möjliga resultat för fonden, kunderna och i slutänden även investerarna.

Logistiktillgångarna finns runtom i Europa, bland annat i Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Italien, Frankrike och Spanien.

nyckeltal
totala tillgångar
€ 2.7 billion
Gearing 35.6%
antal fastigheter 110
beläggning 98.3%
Weighted Average cap rate 6.2%
1. alla siffror som den 31/12/2016

Icon inloggning för investerare

Logga in

Investerarinformation