Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

ledningsgrupp

GEP

Emmanuel Van der Stichele Fondchef +32 2 263 40 08

Email

Emmanuel är fondchef för GELF. Han ansvarar för den övergripande strategin samt för fondens förvaltning och resultat. Han rapporterar även till ledningen, investeringskommittén och investerarna.

Emmanuel har över 17 års erfarenhet inom finans  och fastighetsbranschen. Han har genomfört och förvaltat transaktioner både inom den privata och den allmänna fastighets  och skuldmarknaden.

Tidigare ingick Emmanuel i Credit Suisses grupp för fastigheter och riskkapital och i gruppen för fastighetsfinanser och värdepapperisering. Före det arbetade han hos JP Morgan och inom KBC Banks fastighets- och företagsfinansieringsgrupp, där han hade hand om börsintroduktioner och kapitalinsamling för ett flertal fastighetsfonder.

gep

Thomas De Meester Assistant Fund Manager +32 2 263 40 10

Email

Thomas is the GELF Assistant Fund Manager. Working closely with the management team, he is responsible for capital management and reporting for the Fund as well as assisting with the overall execution of the Fund’s strategy. Prior to this position, Thomas was the GELF Transaction Manager with a focus on all aspects regarding acquisitions and sales of assets for the Fund, and Fund Analyst for GELF responsible for the Fund level modelling and financial forecasting, including Fund performance. Thomas joined Goodman in 2008 as junior Development Manager working in the Benelux and Central Eastern Europe region. He holds a Master’s degree in Civil Engineering (KULeuven) and in General Management (Vlerick Management School).