Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Miljö

Miljömässig hållbarhet är en grundläggande del i all vår exploatering och fastighetsförvaltning. Det styr även våra val av investeringar.

Vi är övertygade om att hållbarhet skapar värde på lång sikt för alla parter. Vi arbetar mot en helt integrerad verksamhet, där arbetsplats, marknad, miljö och samhälle ingår som delar av en helhet.

Vi ser miljömässig hållbarhet som en väsentlig del av våra produkter och vår verksamhet. På Goodman arbetar vi tillsammans med våra kunder för att erbjuda hållbara fastigheter som lever upp till kundens förväntningar och behov. Goodman har alltid sina investerares bästa i åtanke och säkrar tillgångarnas långsiktiga värde genom att tidigt anpassa dem till marknadens framtida krav.

Vår policy för hållbar utveckling

Goodman arbetar för hållbar utveckling med följande åtta mål som ledstjärnor:

  • Minskad materialintensitet i fastigheter och företagslokaler. 
  • Minskad energiintensitet i fastigheter och företagslokaler. 
  • Färre giftiga utsläpp. 
  • Minskad inverkan på miljön. 
  • Högre tjänsteintensitet i fastigheter och företagslokaler. 
  • Mer återvinningsbart material. 
  • Större användning av förnybara råvaror. 
  • Bättre varaktighet och funktionalitet.