Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Fallstudier i hållbarhet

Goodman arbetar tillsammans med sina kunder för att utveckla miljömässigt hållbara fastigheter.

Fallstudierna nedan ger praktiska exempel på de miljö- och hållbarhetsaspekter som ingår i Goodmans projekt.

Logistikcentrumet på Münchens flygplats, Langenbach, Tyskland