Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Om oss

Goodman Sverige är en del av Goodman Group, en internationellt verksam integrerad fastighetskoncern som äger, exploaterar och förvaltar logistik- och affärsanläggningar i Storbritannien och övriga Europa samt i Asien och Stillahavsområdet. Goodman har kontor i Kina, Hong Kong, Japan, USA, Nya Zeeland och Australien. Det är den största industriella fastighetskoncern som har börsnoterats i Australien.

Huvudkontoret för Kontinentaleuropa ligger i Vilvoorde, i utkanten av Bryssel i Belgien.

Utöver sitt kontor i Sverige har Goodman Europakontor i Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Spanien och Storbritannien. Goodman äger och förvaltar 126 anläggningar på kontinenten och 6 stycken i Storbritannien. Anläggningarnas sammanlagda värde uppgår till 4,3 miljarder euro.

Goodman erbjuder även ett flertal börsnoterade och icke börsnoterade fastighetsfonder. Genom dem får investerare tillgång till en mängd olika specialisttjänster och tillgångar i form av fastigheter. Goodman arbetar ständigt för att öka värdet på sina industrianläggningar och fonder, genom ny och innovativ markexploatering och nya möjligheter till affärer och investeringar.