Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Arbeta för Goodman

På Goodman sätter vi värde på relationer. Det är människor som gör oss framgångsrika, inte byggnader. Hos oss arbetar över 1.135 anställda på mer än 30 kontor runtom i världen. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla anställda kan känna sig stimulerade, utmanade och belönade. Våra anställda ska känna sig uppskattade och få motivation till att hela tiden utvecklas. Vi litar på våra anställda. Därför låter vi dem arbeta självständigt och ta egna beslut. Det skapar en blomstrande entreprenörsanda och hjälper oss att hitta nya lösningar.

 

Vår företagskultur

Goodmans företagskultur är en viktig anledning till företagets framgång. Tack vare den kan vi locka till oss högkvalificerad personal, erbjuda kunder och investerare tjänster av genomgående hög kvalitet och utveckla kreativa och effektiva fastighetslösningar.

Våra värderingar gör att vi sticker ut i branschen:

  • Kunder+fokus: våra kunder står alltid i centrum.
  • Prestation+ambition: vi ser till att få saker gjorda – både på egen hand och tillsammans.
  • Innovation+dynamik: vi är inte rädda för att tänka nytt och annorlunda.
  • Öppenhet+rättvisa: transparens och integritet är en del av vårt arbete.
  • Lagarbete+respekt: alla parter är lika viktiga.

Goodman är ett internationellt företag som uppmuntrar till mångfald bland sina anställda. Arbetslag och projekt som har deltagare med olika bakgrund blir mer effektiva, då olika färdigheter, förmågor och erfarenheter kombineras. Detta tjänar både kunder och investerare på.

 

Mångfald

Goodman är ett internationellt företag som uppmuntrar till mångfald bland sina anställda. Arbetslag och projekt vars deltagare har olika bakgrund blir mer effektiva, då olika färdigheter, förmågor och erfarenheter kombineras. Detta tjänar både kunder och investerare på.

 

Goodmans anställda arbetar hårt, men vi hjälper även vår personal att åstadkomma en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Vi erbjuder flexibla arbetstider och anställningsvillkor som tar hänsyn till individuella behov.

Fortbildning och utveckling

Vi investerar i våra anställda. Vår framgång är beroende av att kunna anställa den bästa personalen och sedan se till att de får utrymme att utvecklas.

Företaget växer ständigt. Det ger våra anställda möjlighet att arbeta på Goodmans kontor runtom i världen, vilket ger ovärderlig erfarenhet på dagens globaliserade marknad.

För att uppmuntra våra anställda att utvecklas betalar vi ofta för deras universitetsstudier inom olika områden. Vi erbjuder även omfattande möjligheter till fortbildning inom företaget och ger de anställda stöd för karriärutveckling.