Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Fallstudier för fastigheter

Goodman har stor erfarenhet av att utveckla logistik- och affärsanläggningar runtom på kontinenten i Europa.

Vi har med framgång försett våra lokala, nationella och internationella kunder med lagerlokaler och kontor. 
I dessa fallstudier kan du se exempel på några av våra projekt. 

Fallstudier för fastigheter