Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

E-detaljhandel

E-detaljhandelns framväxt och snabba tillväxt är en av de mest betydande strukturella förändringarna som upplevts inom lager- och distributionsindustrin. När man observerar att olika marknader har sina egna unika behov och utmaningar, är effektiva strategier för lagerhantering och leveranskedjan avgörande för kundernas framgång inom e-handelssektorn. Som en av de största globala industriella fastighetskoncernerna, har Goodman kompetens i världsklass i att hantera och utveckla skräddarsydda logistik- och lagerlösningar, vilket har gett oss en djup förståelse för de unika krav som finns i denna sektor. 

Platsval, byggnadsdesign med ordentlig takhöjd, lastbilsåtkomst, varuflöden och lagringskonfigurationer är alla viktiga faktorer som påverkar hur Goodman designar, levererar och underhåller deras anläggningar. Goodman har en pågående samarbetsrelation med nyckelkunder såsom Amazon, vilket ger en unik inblick för att kunna observera de viktigaste drivkrafterna inom utvecklingen på dessa anläggningar. Dessutom är vår kunskap och förståelse av sektorn en stor fördel för att kunna möta behoven hos andra e-handelskunder. 

En ny forskningsrapport om e-detaljhandel som utfördes av Goodman betonade att online-shopping nu står för nästan en femtedel av alla inköp på utvecklade marknader och växer mellan 15 % och 20 % per år. Goodman har utvecklat några av de största e-handelsdistributionscentraler i hela världen, och arbetar med framgångsrika e-handlare och återförsäljare med många försäljningskanaler som omfattar Amazon, Alibaba, VIP Shop, Zalando, Grays Online, Style Bana, Corporate Express och Net en Porter. Endast i Europa har Goodman utvecklat mer än 1 miljon kvadratmeter av lager- och distributionsanläggningar för den ledande leverantören inom e-handel, Amazon.