Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Skydd av personuppgifter

Varför har vi en policy om detta?

Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) och Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621), med ansvar för Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), och samtliga parter som kontrolleras av dessa (nedan ”Goodman”, ”Goodman Group”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. [1] Bestämmelserna om skydd av personuppgifter gäller inom hela Goodman Group, inklusive för webbplatsen www.goodman.com (”webbplatsen”). Här förklaras vår policy vad gäller efterlevande av tillämplig nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi är medvetna om att bestämmelserna på detta område kan variera beroende på lokal praxis och juridiska krav i de länder där vi är verksamma.

Vilka uppgifter täcks av skyddet?

I avsnittet Skydd av personuppgifter finns information om följande:

 • Hur vi hanterar personuppgifter.
 • Hur vi ser till att dina personuppgifter hålls säkra.
 • Hur vi ser till att hålla personuppgifterna aktuella.
 • Hur du gör för att komma åt eller ändra dina personuppgifter.
 • Hur du kontaktar oss för mer information om dessa bestämmelser och om du misstänker ett brott mot dessa.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Insamling, användning och utlämning

Goodman kommer bara att samla in, använda och lämna ut de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår grundverksamhet, vilken består av att äga, exploatera och förvalta industrifastigheter och företagslokaler samt fonder.

Insamling

Samtliga personuppgifter samlas in på laglig väg och med rimliga metoder. I de flesta fall samlas personuppgifter, såsom namn och e-postadress, in direkt från dig, inklusive från vår webbplats.
Goodman samlar även in personuppgifter gällande kunder och affärspartner, inklusive namn, adresser och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlas in direkt eller indirekt genom kreditvärderingsinstitut och andra tjänsteföretag. Då en nuvarande eller eventuell framtida kund eller affärspartner inte utgör en juridisk person kan Goodman, i de fall det är tillåtet, komma att samla in ytterligare information, inklusive men inte uteslutande:

 • försäkringsinformation,
 • australiensiskt företagsnummer eller liknande nummer för registrering av företag utanför Australien,
 • ekonomi-, handels- och bankinformation, eller
 • namn och adress samt e-postadresser.
Användning

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att du är medveten om hur vi använder dina personuppgifter, förutom då insamlingen eller utlämnandet av personuppgifter krävs enligt lag.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande fall:

 • Om du har gett din tillåtelse kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om nya initiativ eller ny information om Goodman Group som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att bedöma huruvida vi ska ingå eller fördjupa affärsrelationer samt hur vi bäst ska sköta dessa.

Vi samlar även in information då du besöker vår webbplats. Denna information inkluderar antalet användare, besökta webbsidor och datum och klockslag för besöket. Goodman samlar in denna information av statistiska skäl och för att kunna erbjuda dig bättre service vid ditt nästa besök på vår webbplats. Liksom många andra webbplatser använder vi ibland kakor (cookies) för att lagra information om ditt besök på webbplatsen, såsom trafikmönster, så att vi kan erbjuda dig bättre service.
Då dina personuppgifter används för direkt marknadsföring finns mekanismer på plats så att du när som helst kan välja att inte motta reklam.

Utlämning

Vi delar ibland med oss av information till en tredje part, men endast i de fall där detta är nödvändigt för att Goodman på ett effektivt sätt ska kunna sköta sina affärsrelationer. Tredje parter till vilka Goodman kan komma att dela med sig av din information inkluderar följande:

 • Partnerföretag som tillhandahåller it-tjänster eller andra stödtjänster.
 • Leverantörer av tryck- och posttjänster som inte är partner till Goodman.
 • Kreditvärderingsinstitut som utför kreditvärderingar och regelbundet tillhandahåller kreditinformation.
 • Tillsynsmyndigheter och andra parter när detta krävs eller tillåts enligt lagen.
 • Parter som är intresserade av att investera i Goodman Group.

Goodman delar med sig av upplysningar inom Goodman Group. Information från webbplatsen (inklusive personuppgifter) överförs till och lagras på servrar i Australien, Storbritannien och USA. Dessa drivs och hanteras av Goodman eller dess tjänsteleverantörer. Då du delar med dig av dina personuppgifter godkänner du att de överförs, lagras och hanteras på det sätt som beskrivits. Vi gör allt vi kan för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Detta inkluderar att följa nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Vi använder och lämnar även ut insamlad information från webbplatsen som inte kan härledas till en speciell person, med avsikt att förbättra webbplatsen.

Hur hanterar vi meddelanden som skickas genom sidan ”Kontakta oss”?

Vi kan komma att bevara innehållet i de meddelanden som skickas till oss genom sidan ”Kontakta oss”. Eventuella personuppgifter i dessa meddelanden används eller lämnas ut enbart på de sätt som beskrivs i bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Länkar

På denna webbplats finns länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse för dig. De webbplatser som vi länkar till är själva ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Du bör informera dig om deras bestämmelser innan du delar med dig av dina personuppgifter på dessa webbplatser.

Fondförvaltning och börsnoterade värdepapper

Goodman har överlåtit registreringen av information i Australien och Nya Zeeland till Computershare Investor Services Pty Limited respektive Computershare Investor Services Limited (”Computershare”). Alla personuppgifter som samlas in av Computershare under utförandet av dess registreringstjänster lagras och hanteras av dem i enlighet med deras egna bestämmelser om skydd av personuppgifter. I Computershares bestämmelser om skydd av personuppgifter (”Privacy Policy”) finns information om vilka uppgifter de samlar in på Goodmans vägnar samt om vem som får ta del av uppgifterna.
Du kan kontakta den som ansvarar för uppgiftsskydd på Computershare (”privacy officer”) om du vill ha mer information om företagets hantering av personuppgifter eller om du har klagomål gällande detta på följande adress:

Privacy officer i Australien (privacy@computershare.com)
Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls, 452 Johnson Street
Abbotsford Vic 3067
Australien

Privacy officer i Nya Zeeland
Computershare Investor Services Limited
Level 2, 159 Hurstmere Road
Takapuma Auckland
Nya Zeeland

Registreringen vad gäller de icke börsnoterade fonder som Goodman förvaltar i Storbritannien och övriga Europa genomförs av tredje parter som lagrar data enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsdirektiv.

Säkerhet

Goodman tillämpar ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter hemliga och säkra. Ingen överföring av data över internet är helt säker. Vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter som du överför till oss, och du gör detta på egen risk. Då uppgifterna når oss vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda dessa från missbruk, förlust, otillåten åtkomst, ändring och utlämning. Vår säkerhetspolicy gäller både för information i elektronisk form och i pappersform. Bestämmelserna ses regelbundet över och förbättras vid behov.

Korrekt information

Goodman vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in, använder och lämnar ut är korrekta, fullständiga och aktuella. Huruvida informationen är korrekt är beroende av den information som du själv tillhandahåller. Kontakta oss gärna med hjälp av kontaktinformationen nedan om dina uppgifter ändras, så registrerar vi de nya uppgifterna.
Tillgång till och ändring av uppgifter
Du har rätt att få tillgång till och att ändra dina personuppgifter som har registrerats av Goodman. Om du vill få tillgång till eller ändra dessa kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.
Värdepappersinnehavare i Australien eller Nya Zeeland ska i stället kontakta Computershare med hjälp av kontaktinformationen ovan.
Vi kan komma att neka dig tillgång till dina personuppgifter under vissa omständigheter, inklusive men inte uteslutande i de fall då dessa kan ha en orimligt stor inverkan på andras integritet eller då vi enligt lagen förbjuds att lämna ut dem. Om vi vägrar att lämna ut information till dig kommer vi att tillhandahålla en förklaring.

Kontakta oss

Kontakta den ansvariga för uppgiftsskydd på Goodman (”privacy officer”) om du

 • vill ha mer information om dessa bestämmelser,
 • vill ändra, få tillgång till eller rätta till ett fel i dina personuppgifter,
 • tror att vi har brutit mot bestämmelserna om skydd av personuppgifter, och/eller
 • vi inge längre behöver lagra dina personuppgifter och du inte vill bli kontaktad av oss i framtiden.

Kontakta Goodmans privacy officer på privacy@goodman.com

Förvaltning

Goodman följer lagstiftning och bestämmelser om skydd av personuppgifter, inklusive Goodmans egna bestämmelser. Vi respekterar tillämplig nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Dessa bestämmelser trädde i kraft i januari 2011 och bygger på den lagstiftning och de bestämmelser som var tillämpliga vid den tidpunkten.
Goodman förbehåller sig rätten att ändra sina bestämmelser om skydd av personuppgifter vid behov och kommer att uppdatera sin webbplats så snart som möjligt efter att eventuella ändringar träder i kraft.
 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Dataregisteransvarig i Storbritannien enligt 1988 års Data Protection Act är Goodman UK Limited, Arlington House, Arlington Business Park, Theale, Berkshire, RG7 4SA.