Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Fastighetsutveckling

Goodman har lång erfarenhet av fastighetsutveckling i Australien. Vi har ett kundstyrt perspektiv på utveckling och exploatering av industriella och kommersiella lokaler och arbetar nära dig för att erbjuda flexibla och funktionella lösningar som uppfyller dina behov.

Översikt

Figure Widget

78

projekt på gång

Figure Widget

€2.3bn

pågående exploateringsarbete

Figure Widget

2.3mn m²

som utvecklas världen över

Strategiska lägen

Vi utvecklar och exploaterar platser som är belägna i städer som fungerar som viktiga nav i Australien.

Industrilokaler

Fastigheter, lager och logistikanläggningar placeras nära stora urbana områden och viktig infrastruktur, såsom genomfartsleder, hamnar, flygplatser och distributionscentraler.

Exploateringstjänster

Från idé till leverans – vi har intern kompetens för att hjälpa dig med alla delar av utvecklingsprocessen. På så sätt ”äger” Goodmans team arbetet och säkerställer leverans på rätt tid, i enlighet med kravspecifikationen.

Möjligheter

Möjligheter på den europeiska kontinenten

Goodman har attraktiva utvecklingsplatser över hela kontinentala Europa och samarbetar med dig samt ger flexibilitet och expertis för att skapa en lösning som växer och förändras i takt med ditt företag.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vi ser miljömässig hållbarhet som en väsentlig del av våra produkter och vår verksamhet. På Goodman arbetar vi tillsammans med våra kunder för att erbjuda hållbara fastigheter som lever upp till kundens förväntningar och behov. Goodman har alltid sina investerares bästa i åtanke och säkrar tillgångarnas långsiktiga värde genom att tidigt anpassa dem till marknadens framtida krav.

Läs mer

Fallstudier