Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Vad vi gör

Goodman är en börsnoterad, världsomspännande industrifastighetskoncern. Vi äger, utvecklar och förvaltar moderna industrifastigheter, bland annat logistikanläggningar, lager och företagsparker, på strategiska platser i 16 olika länder.

Ägaexploateraförvalta

Vår modell med ägande, exploatering och förvaltning utgör ett integrerat kundserviceerbjudande inom vår kärnverksamhet. Vi äger högkvalitativa lokaler, exploaterar egendomar på strategiska platser för att möta våra kunders behov och förvaltar de förstklassiga fastigheter som vi har investerat i världen över. Våra lokala kontor arbetar med stort engagemang och har ansvar för allt det som rör förvaltning av fastigheter, tillgångar och investeringar. Bland våra investerare återfinns nationella placeringsfonder, pensionsfonder och stora fondandelsfonder.

Vår strategi för gateway-städer

Vi fokuserar på att investera och exploatera högkvalitativa industriegendomar på strategiska platser i närheten av betydande tätorter samt i världens största metropoler, så kallade ”gateway-städer”. Här skapar hög efterfrågan och strukturella förändringar betydande affärsmöjligheter för vår verksamhet.

Läs mer

Våra kunder

Vi bygger långsiktiga och ömsesidigt lönsamma relationer med våra kunder. Bland dessa finns internationella och marknadsledande företag inom exempelvis logistik, fordonsindustri, detaljhandel och e-handel.

Vår närvaro

Vi utvecklar moderna och högkvalitativa lokaler i viktiga nyckelstäder runt om i världen. Våra strategiska lägen gör vägen mellan dig och dina kunder kortare.

Figure Widget

€22.5md

i förvaltade tillgångar

387

förvaltade egendomar

1,700+

kunder världen över

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Goodmans integrerade servicemodell innebär att vi har ett långsiktigt intresse för våra egendomar och därmed säkerställer att den löpande förvaltningen överskrider branschstandarden. Våra fastighetsförvaltningsteam arbetar aktivt för att ge enastående kundservice och för att bidra till hög beläggningsgrad och stor kundnöjdhet.

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Vi gör avståndet mellan dig och dina kunder kortare genom att hitta strategiska och välplacerade lokaler av hög kvalitet i världens största metropoler.

Läs mer

Lokaler att hyra

Hitta din nästa fastighet

Portföljförvaltning

Portföljförvaltning

Våra investeringsavtal ger institutionella investerare tillgång till våra specialiserade portföljförvaltningstjänster samt kommersiella och industriella fastighetstillgångar. Våra beslut grundas på kunskap om lokala förhållanden, grundliga efterforskningar och över 30 års erfarenhet.

Läs mer