Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

E-handel

E-detaljhandelns framväxt och snabba tillväxt är en av de mest betydande strukturella förändringarna som upplevts inom lager- och distributionsindustrin. När man observerar att olika marknader har sina egna unika behov och utmaningar, är effektiva strategier för lagerhantering och leveranskedjan avgörande för kundernas framgång inom e-handelssektorn.

Skräddarsydda logistik- och lagerlösningar

Som en av de största globala industriella fastighetskoncernerna, har Goodman kompetens i världsklass i att hantera och utveckla skräddarsydda logistik- och lagerlösningar, vilket har gett oss en djup förståelse för de unika krav som finns i denna sektor.

Platsval, byggnadsdesign med ordentlig takhöjd, lastbilsåtkomst, varuflöden och lagringskonfigurationer är alla viktiga faktorer som påverkar hur Goodman designar, levererar och underhåller deras anläggningar. Goodman har en pågående samarbetsrelation med nyckelkunder såsom Amazon, vilket ger en unik inblick för att kunna observera de viktigaste drivkrafterna inom utvecklingen på dessa anläggningar. Dessutom är vår kunskap och förståelse av sektorn en stor fördel för att kunna möta behoven hos andra e-handelskunder.