Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Portföljförvaltning

Vi erbjuder kompletta förvaltningstjänster och har intern kompetens när det gäller förvaltning av egendomar, utvecklingsprojekt, tillgångar och investeringar. Det gör att vi kan erbjuda våra samarbetspartner en mängd olika riskprofiler utifrån vad som anses vara ett lämpligt inträde i en given egendom på den valda marknaden.

Vårt arbetssätt

Vi samarbetar med våra investerargrupper, däribland nationella placeringsfonder, pensionsfonder och stora fondandelsfonder. /span>

Goodmans samarbetsavtal följer god praxis för företagsstyrning, med engagerade lokala team som är ansvariga för alla delar av projektledningen./span>

Vår typiska förvaltningsmodell ger våra partner betydande möjligheter att påverka viktiga områden under investeringsprocessen och den ekonomiska riskbedömningen.

Goodmans partner kan investera tillsammans med oss i utveckling och exploatering av förstklassiga logistik- och industrilokaler på världens viktigaste marknader.

 

Goodman European Partnership (GEP)

Goodman European Partnership (GEP) ger institutionella investerare tillgång till en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med över 100 ledande, europeiska logistiktillgångar över 11 länder.

Läs mer